Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vellinge centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vellinge centrum 1546 20,7% 34,3% 20,0% 25,0% 8,8% 47,0% 53,0% 0,5% 2,3%
Summa 1546 20,7% 34,3% 20,0% 25,0% 8,8% 47,0% 53,0% 0,5% 2,3%

http://www.val.se