Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skanör norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skanör norra 1670 11,7% 26,2% 26,0% 36,0% 6,8% 46,0% 54,0% 0,9% 4,3%
Summa 1670 11,7% 26,2% 26,0% 36,0% 6,8% 46,0% 54,0% 0,9% 4,3%

http://www.val.se