Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljunghusen västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljunghusen västra 1199 13,3% 27,6% 26,7% 32,4% 7,3% 48,4% 51,6% 1,0% 11,1%
Summa 1199 13,3% 27,6% 26,7% 32,4% 7,3% 48,4% 51,6% 1,0% 11,1%

http://www.val.se