Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljunghusen östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljunghusen östra 898 12,4% 32,2% 26,8% 28,6% 8,2% 49,6% 50,4% 1,4% 5,3%
Summa 898 12,4% 32,2% 26,8% 28,6% 8,2% 49,6% 50,4% 1,4% 5,3%

http://www.val.se