Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Falsterbo södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Falsterbo södra 1118 12,5% 21,6% 22,7% 43,1% 6,5% 47,9% 52,1% 0,7% 6,4%
Summa 1118 12,5% 21,6% 22,7% 43,1% 6,5% 47,9% 52,1% 0,7% 6,4%

http://www.val.se