Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stora Hammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stora Hammar 1695 14,3% 33,3% 20,5% 31,9% 8,7% 48,2% 51,8% 0,8% 1,5%
Summa 1695 14,3% 33,3% 20,5% 31,9% 8,7% 48,2% 51,8% 0,8% 1,5%

http://www.val.se