Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Höllviken centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Höllviken centrum 1446 12,6% 31,4% 23,4% 32,6% 7,5% 46,4% 53,6% 1,4% 2,4%
Summa 1446 12,6% 31,4% 23,4% 32,6% 7,5% 46,4% 53,6% 1,4% 2,4%

http://www.val.se