Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Höllviken östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Höllviken östra 1638 12,8% 33,5% 25,0% 28,8% 7,5% 47,7% 52,3% 0,8% 2,2%
Summa 1638 12,8% 33,5% 25,0% 28,8% 7,5% 47,7% 52,3% 0,8% 2,2%

http://www.val.se