Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Grevie

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Grevie 670 13,7% 47,3% 22,8% 16,1% 6,9% 51,5% 48,5% 0,9% 1,2%
Summa 670 13,7% 47,3% 22,8% 16,1% 6,9% 51,5% 48,5% 0,9% 1,2%

http://www.val.se