Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Ingelstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Ingelstad 1297 14,3% 38,0% 25,6% 22,1% 7,6% 50,3% 49,7% 0,9% 0,9%
Summa 1297 14,3% 38,0% 25,6% 22,1% 7,6% 50,3% 49,7% 0,9% 0,9%

http://www.val.se