Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hanaskog

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hanaskog 1073 19,1% 28,4% 26,1% 26,4% 9,6% 53,9% 46,1% 0,6% 0,5%
Summa 1073 19,1% 28,4% 26,1% 26,4% 9,6% 53,9% 46,1% 0,6% 0,5%

http://www.val.se