Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hjärsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjärsås 823 14,6% 30,0% 29,2% 26,2% 6,4% 52,9% 47,1% 1,9% 1,0%
Summa 823 14,6% 30,0% 29,2% 26,2% 6,4% 52,9% 47,1% 1,9% 1,0%

http://www.val.se