Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örkelljunga 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örkelljunga 1 534 17,2% 31,5% 23,2% 28,1% 7,5% 53,0% 47,0% 1,1% 0,2%
Summa 534 17,2% 31,5% 23,2% 28,1% 7,5% 53,0% 47,0% 1,1% 0,2%

http://www.val.se