Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örkelljunga 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örkelljunga 3 1170 15,8% 25,1% 18,0% 41,0% 6,0% 43,3% 56,7% 0,3% 2,7%
Summa 1170 15,8% 25,1% 18,0% 41,0% 6,0% 43,3% 56,7% 0,3% 2,7%

http://www.val.se