Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rya

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rya 753 17,9% 25,0% 32,0% 25,1% 8,6% 51,8% 48,2% 1,9% 2,0%
Summa 753 17,9% 25,0% 32,0% 25,1% 8,6% 51,8% 48,2% 1,9% 2,0%

http://www.val.se