Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bjuv 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bjuv 1 1224 13,3% 31,5% 25,4% 29,7% 7,4% 50,7% 49,3% 1,1% 1,1%
Summa 1224 13,3% 31,5% 25,4% 29,7% 7,4% 50,7% 49,3% 1,1% 1,1%

http://www.val.se