Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bjuv 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bjuv 2 1382 15,2% 31,1% 25,3% 28,4% 7,5% 51,7% 48,3% 1,5% 1,7%
Summa 1382 15,2% 31,1% 25,3% 28,4% 7,5% 51,7% 48,3% 1,5% 1,7%

http://www.val.se