Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bjuv 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bjuv 3 1411 19,1% 35,9% 23,5% 21,6% 9,1% 47,7% 52,3% 0,8% 1,2%
Summa 1411 19,1% 35,9% 23,5% 21,6% 9,1% 47,7% 52,3% 0,8% 1,2%

http://www.val.se