Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bjuv 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bjuv 4 1196 19,0% 28,8% 20,9% 31,3% 7,9% 48,4% 51,6% 1,1% 3,3%
Summa 1196 19,0% 28,8% 20,9% 31,3% 7,9% 48,4% 51,6% 1,1% 3,3%

http://www.val.se