Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Billesholm 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Billesholm 1 1312 19,1% 32,2% 20,6% 28,2% 8,2% 47,8% 52,2% 0,8% 1,7%
Summa 1312 19,1% 32,2% 20,6% 28,2% 8,2% 47,8% 52,2% 0,8% 1,7%

http://www.val.se