Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kävlinge Söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kävlinge Söder 1131 15,3% 23,3% 17,6% 43,9% 5,7% 45,4% 54,6% 0,6% 1,7%
Summa 1131 15,3% 23,3% 17,6% 43,9% 5,7% 45,4% 54,6% 0,6% 1,7%

http://www.val.se