Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kävlinge Norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kävlinge Norr 1282 15,4% 42,0% 24,0% 18,6% 7,4% 48,6% 51,4% 0,6% 0,8%
Summa 1282 15,4% 42,0% 24,0% 18,6% 7,4% 48,6% 51,4% 0,6% 0,8%

http://www.val.se