Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kävlinge Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kävlinge Väster 1047 14,1% 33,5% 21,4% 30,9% 7,1% 47,8% 52,2% 1,2% 1,6%
Summa 1047 14,1% 33,5% 21,4% 30,9% 7,1% 47,8% 52,2% 1,2% 1,6%

http://www.val.se