Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karaby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karaby 1271 14,4% 42,0% 23,8% 19,7% 7,9% 50,0% 50,0% 0,9% 1,2%
Summa 1271 14,4% 42,0% 23,8% 19,7% 7,9% 50,0% 50,0% 0,9% 1,2%

http://www.val.se