Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lackalänga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lackalänga 1024 13,3% 43,6% 22,2% 21,0% 8,8% 50,4% 49,6% 0,9% 1,8%
Summa 1024 13,3% 43,6% 22,2% 21,0% 8,8% 50,4% 49,6% 0,9% 1,8%

http://www.val.se