Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stävie

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stävie 1154 11,8% 46,2% 22,4% 19,6% 6,6% 50,8% 49,2% 0,9% 2,3%
Summa 1154 11,8% 46,2% 22,4% 19,6% 6,6% 50,8% 49,2% 0,9% 2,3%

http://www.val.se