Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - St Harrie

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
St Harrie 872 14,2% 40,4% 24,4% 21,0% 6,3% 54,0% 46,0% 0,9% 0,8%
Summa 872 14,2% 40,4% 24,4% 21,0% 6,3% 54,0% 46,0% 0,9% 0,8%

http://www.val.se