Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hofterup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hofterup 1705 12,1% 40,0% 23,5% 24,3% 7,0% 50,7% 49,3% 0,6% 2,9%
Summa 1705 12,1% 40,0% 23,5% 24,3% 7,0% 50,7% 49,3% 0,6% 2,9%

http://www.val.se