Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Löddeköpinge Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Löddeköpinge Väster 1831 11,2% 43,9% 24,3% 20,6% 6,0% 50,8% 49,2% 0,8% 1,9%
Summa 1831 11,2% 43,9% 24,3% 20,6% 6,0% 50,8% 49,2% 0,8% 1,9%

http://www.val.se