Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Löddeköpinge Öster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Löddeköpinge Öster 1426 16,9% 45,3% 17,3% 20,5% 5,9% 47,9% 52,1% 0,8% 1,5%
Summa 1426 16,9% 45,3% 17,3% 20,5% 5,9% 47,9% 52,1% 0,8% 1,5%

http://www.val.se