Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Båtgatorna-Fågelstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Båtgatorna-Fågelstaden 1285 13,9% 41,6% 23,1% 21,3% 9,9% 50,7% 49,3% 0,9% 0,9%
Summa 1285 13,9% 41,6% 23,1% 21,3% 9,9% 50,7% 49,3% 0,9% 0,9%

http://www.val.se