Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karstorp-Alnarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karstorp-Alnarp 1129 17,4% 35,2% 20,5% 26,8% 8,7% 49,4% 50,6% 0,4% 2,1%
Summa 1129 17,4% 35,2% 20,5% 26,8% 8,7% 49,4% 50,6% 0,4% 2,1%

http://www.val.se