Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norr Vinstorp m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norr Vinstorp m fl 1239 12,6% 56,4% 18,7% 12,3% 8,2% 49,4% 50,6% 0,2% 0,6%
Summa 1239 12,6% 56,4% 18,7% 12,3% 8,2% 49,4% 50,6% 0,2% 0,6%

http://www.val.se