Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borgeby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borgeby V 1416 9,4% 38,0% 21,8% 30,8% 6,1% 49,4% 50,6% 1,1% 3,1%
Summa 1416 9,4% 38,0% 21,8% 30,8% 6,1% 49,4% 50,6% 1,1% 3,1%

http://www.val.se