Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Flädie S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Flädie S 1260 12,2% 40,0% 21,3% 26,5% 8,6% 48,8% 51,2% 0,9% 4,4%
Summa 1260 12,2% 40,0% 21,3% 26,5% 8,6% 48,8% 51,2% 0,9% 4,4%

http://www.val.se