Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Flädie N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Flädie N 1719 10,6% 33,2% 21,8% 34,4% 7,7% 46,8% 53,2% 1,0% 2,7%
Summa 1719 10,6% 33,2% 21,8% 34,4% 7,7% 46,8% 53,2% 1,0% 2,7%

http://www.val.se