Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Flädie Ö-Fjelie-Önnerup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Flädie Ö-Fjelie-Önnerup 1848 14,7% 36,5% 22,4% 26,4% 8,7% 48,3% 51,7% 1,1% 3,6%
Summa 1848 14,7% 36,5% 22,4% 26,4% 8,7% 48,3% 51,7% 1,1% 3,6%

http://www.val.se