Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svedala väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svedala väster 1337 12,4% 32,8% 25,6% 29,2% 5,8% 50,7% 49,3% 1,3% 1,3%
Summa 1337 12,4% 32,8% 25,6% 29,2% 5,8% 50,7% 49,3% 1,3% 1,3%

http://www.val.se