Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svedala norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svedala norr 1585 16,5% 44,0% 23,4% 16,1% 9,0% 49,7% 50,3% 0,4% 1,3%
Summa 1585 16,5% 44,0% 23,4% 16,1% 9,0% 49,7% 50,3% 0,4% 1,3%

http://www.val.se