Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svedala öster - Börringe

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svedala öster - Börringe 1450 14,3% 39,7% 27,7% 18,2% 7,7% 51,9% 48,1% 0,6% 1,8%
Summa 1450 14,3% 39,7% 27,7% 18,2% 7,7% 51,9% 48,1% 0,6% 1,8%

http://www.val.se