Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svedala söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svedala söder 990 14,6% 47,1% 20,1% 18,2% 7,6% 50,4% 49,6% 0,9% 0,6%
Summa 990 14,6% 47,1% 20,1% 18,2% 7,6% 50,4% 49,6% 0,9% 0,6%

http://www.val.se