Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bara, Skabersjö, Torup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bara, Skabersjö, Torup 1718 13,4% 41,9% 22,3% 22,5% 6,9% 50,6% 49,4% 1,5% 1,9%
Summa 1718 13,4% 41,9% 22,3% 22,5% 6,9% 50,6% 49,4% 1,5% 1,9%

http://www.val.se