Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Klågerup, Hyby, Holmeja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Klågerup, Hyby, Holmeja 973 13,9% 38,0% 25,9% 22,2% 8,9% 52,0% 48,0% 0,9% 1,0%
Summa 973 13,9% 38,0% 25,9% 22,2% 8,9% 52,0% 48,0% 0,9% 1,0%

http://www.val.se