Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Klågerups centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Klågerups centrum 986 15,7% 43,6% 23,6% 17,0% 7,9% 51,3% 48,7% 0,5% 1,2%
Summa 986 15,7% 43,6% 23,6% 17,0% 7,9% 51,3% 48,7% 0,5% 1,2%

http://www.val.se