Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skurup 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skurup 3 1459 17,9% 34,4% 23,1% 24,6% 9,1% 49,1% 50,9% 0,8% 0,9%
Summa 1459 17,9% 34,4% 23,1% 24,6% 9,1% 49,1% 50,9% 0,8% 0,9%

http://www.val.se