Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skivarp 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skivarp 1 1004 16,7% 33,7% 24,0% 25,6% 8,9% 50,2% 49,8% 0,8% 1,5%
Summa 1004 16,7% 33,7% 24,0% 25,6% 8,9% 50,2% 49,8% 0,8% 1,5%

http://www.val.se