Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skivarp 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skivarp 2 927 11,2% 23,8% 29,7% 35,3% 6,1% 50,2% 49,8% 0,5% 2,5%
Summa 927 11,2% 23,8% 29,7% 35,3% 6,1% 50,2% 49,8% 0,5% 2,5%

http://www.val.se