Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sjöbo Färsinga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöbo Färsinga 1629 20,2% 24,4% 19,5% 35,9% 8,0% 48,1% 51,9% 0,2% 0,4%
Summa 1629 20,2% 24,4% 19,5% 35,9% 8,0% 48,1% 51,9% 0,2% 0,4%

http://www.val.se