Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Blentarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Blentarp 1648 12,9% 33,4% 26,3% 27,4% 6,4% 50,8% 49,2% 0,7% 1,3%
Summa 1648 12,9% 33,4% 26,3% 27,4% 6,4% 50,8% 49,2% 0,7% 1,3%

http://www.val.se