Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lövestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lövestad 984 15,3% 27,3% 29,4% 27,9% 6,8% 52,1% 47,9% 1,5% 1,5%
Summa 984 15,3% 27,3% 29,4% 27,9% 6,8% 52,1% 47,9% 1,5% 1,5%

http://www.val.se